2024 07 13 03:10:01
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Nuorodos: Apie teisæ
blank.gif
Teisës ágyvendinimo sistema
Pridtas: 2008 07 25 19:57 Aplank: 356
Jei nori iðspræsti konfliktà
Tarpininkavimas tarp porø - ðeimyniniø konfliktø sprendimas mediacijos pagalba.
Goris
Pridtas: 2008 07 25 19:59 Aplank: 369
Laiko dvasia_2007
Pridtas: 2009 01 02 16:14 Aplank: 327
Laiko dvasia_2008
Pridtas: 2009 01 02 17:06 Aplank: 367
Zeitgeist idëjos Lietuvoje
Zeitgeist judëjimas, tai þmonës, kurie pabudo ir suprato, kad pasaulis eina praþûties link. Ir nors kiekvienam iðkyla savø abejoniø dël pateikiamos informacijos tikslumo, visi jie supranta, kad ir kaip vartysi, vistiek rezultatas tas pats - pasaulyje kenèia daugybæ þmoniø ir laikas dël to kaþkà daryti.
Pridtas: 2009 08 08 18:29 Aplank: 375
blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.42 sekundes 354,472 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly